a. s - / TEATR MANDALA /1983 - 2003/


Ławeczka / Foto: Marta Węgiel


Teatr Mandala powstał w 1983 roku, w Krakowie. Od początku istnienia zespół złożony z absolwentów krakowskich uczelni artystycznych oraz międzynarodowej grupy aktorów pracował pod kierunkiem A. Sadowskiego i K. Deszcz.

W pierwszych latach zespół tearu pracował pod różnym patronatem, między innymi Towarzystwa Kultury Teatralnej, czy też Estrady Krakowskiej. W tym czasie teatr korzystał z wielu możliwych sal i pomieszczeń do prób, najczęściej z sal PWST w Krakowie (dzięki uprzejmości ówczesnych władz uczelni).

W 1987 roku we współpracy z władzami kulturalnymi Krakowa członkowie zespołu powołałi do istnienia centrum poszukiwań teatralnych, będące miejscem prezentacji nowych kierunków w sztuce teatru, z udziałem artystów polskich i zagranicznych. Centrum rozpoczyna dzialalność pod patronatem władz miejskich Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Do tego celu został zaodoptowany budynek klubu sportowego KS "Dąbski".

Miejsce to stało się jednym z ważniejszych miejsc na mapie kulturalnej Krakowa.

W ciągu 10 lat prowadzono tu szereg eksperymentów, których inspiracją były zarówno orientalne techniki teatralne jak też i współczesne trendy w dziedzinie teatru i tańca. Ponadto pokazano indywidualne prace (instalacje, performance, happeningi) ponad 70 artystów z całego świata.

Po zakończeniu okresu poszukiwań i eksperymentów, tzw. "okresu mandalicznego" (1982 - 1992), członkowie zespołu podjęli decyzję o zamknięciu teatru w dotychczasowej formie, rezygnacji z patronatu władz Krakowa oraz o powołaniu Stowarzyszenia Mandala (1992-2019). Od tej pory korzystano ze wszelkich możliwych źródeł finansowania.

Od 1993 roku zmianie uległ cały system organizacyjny i administracyjny zespołu. Zrezygnowano z utrzymywania stałego zespołu artystycznego oraz stałej siedziby i podjęto współpracę z wieloma artystami na warunkach impresaryjnych. Prace w ramach stowarzyszenia prowadzone były w kilku pod-zespołach artystycznych: Deszcz/Sadowski & Mandala Kompany, Mala Performance Group, Sadek, a&a&a.

Od 1995 roku Teatr Mandala rozpoczyna stałą współpracę z teatrami londyńskimi, zwłaszcza z zespołem Scarlet Theatre realizując wspólne, międzynarodowe projekty.

W okresie swojego istnienia Teatr zaprezentował swoje spektakle na setkach scen dramatycznych w 35 krajach świata.

Teatr Mandala istniał do marca 2003 roku, w sumie 21 lat, 3 razy dłużej niż przeciętny żywot psa.


 

|Więcej informacji w zakładce: MANDALA